Umesto pozdrava za tebe

Na morskom žalu
uz korak mokri i
kliktaj galebova
nađoh nisku bisernu
sa sunčevom iskrom.
Zašto pomislih na tebe,
đavo bi ga znao.
Tek,
zahvalim plavom valu
i penušavoj beloj čipki,
što mi nisku
u tvom liku
pokloniše kao sliku.

               Toma Marković, slikar, Zelenika
               16.09.2009. sms. 18:48

Exibition of paintings Gallery Fenix

ex