SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER, Slike

Obrad B. Jovanović
SLOBODANKA RAKIĆ ŠEFER, Slike
maj 2008.


Pribranost, pogotovo u ovim vremenika kao što su ova naša
u kojima živimo su retkost. Hronološka, duhovna veza sa
svakim poreklom, školom i tradicijom su isto tako retkost.
Intimna umetnička ispovest kao tužbalica jektalica ili uzvišena
himničnost su kao endemi – retki i neponovljivi. Zato ovu
izložbu, Slobodanke Rakić Šefer, smatram posebno intimnom.
Retko smo ovih godina u prilici da u većim sredinama, nego što
je užička, vidimo čistu slikarsku izložbu( bez instalacija, stareži,
enformelataloga i mulja svake vrste) koja kao dobra bašta
ima svakih začina, trava i plodova. Ona je kao pravi beogradski
intelektualac prvo dobro i precizno preživela vreme umetnosti
prošlog veka i kao ovovremenski posmodernista u svom
slikarstvu, primenila ono što joj se učinilo kao najlepše i najbliže
i najcelishodnije. Gospođa Šefer je na najprimereniji i najopštiji
način potvrdila beogradsku školu slikanja (sivo plus boja ili belo
plus boja) i njen kontinuitet još od pariske škole. Njeno slikarstvo
ne čini motiv: ono – šta, već način: ono kako. Tako je ona,
već tim određenjem, ostala u kategoriji estetskog u likovnom.
Ako bi bilo primenjeno obrnuto, bilo bi primenjeno – vizuelno.
Njen čulni duhovni dodir sa Gabrijelom Stupicom, zemljakom
Mićom Popovićem ili Dževadom Džafom, su samo dobar primer
razboritosti i tekovina znanja i informisanosti i snalaženja u vremenu.
Njen tematski i harmonijski sklad boja su na momente
raspevani kao kod profeesora Srbinovića ili su u gustini materije
boje i impasta i turobnosti natopljene strašču i sokovima zrele
dobi, bliski profesoru Radenku Miševiću. Ona fina strastvenost
u plasiranju detalja ili fovistički crtež spontan na slici na ponekim
mestima kao kod dece, ima dosluha sa profesorom Petrom
Lubardom. Tako ovo sočno slikarstvo ima tri moćna uporišta
u poreklu, zavičaju, dvorištu i kućama u bogatoj Mačvi. Druga
tačka uporišta je u školovanju na dobroj beogradskoj akademiji,
dok je treća u njenoj melanholičnoj i radoznaloj duši. Ali, mislim
da je od te tri duhovne uporišne tačke najpresudnija ona koja se
nalazi u duši posmatrača, gde živi i traje kao znak, kao čežnja
ili kao uspomena.

Simboli i snovi Slobodanke Rakic-Šefer

(Povodom otvaranja izložbe slika “U rajskim vrtovima”)

Večeras prisustvujemo jednoj likovnoj svetkovini, izložbi slika pod nazivom “U rajskim vrtovima” Slobodanke Rakić- Šefer, poznate slikarke koja ce zasigurno svojim delom ostaviti trajni pečat u srpskom slikarstvu.

U pseudo-modernom svetu, a posebno svetu umetnosti, kada se za stvoreno deloproglašava sve od najružnijeg i najbanalnijeg predmeta do erotskih scena na granici vulgarnog;pred nama je večeras jedno suptilno i kompleksno slikarstvo Slobodanke Rakić-Šefer, sazdano odemocija i simbola. Dakle, preko emocija i simbola može se samo uslovno učiniti pokušaj da sedelimično objasni slikarstvo Slobodanke Rakić- Šefer. Njeno stvaralaštvo u biti slojevito i višeznačajno u nekoj potpunosti i nije moguće objasniti, kao uostalom i druga umetnička dela,ali van svake sumnje – to je još jedan istinski doprinos pravoj umetnosti i nadi u njen mogući povratak u svetu pomerenih vrednosti.

Kao što je istaknuto, ta dva krucijalna fenomena našeg vremena; emocijama kojih su mnogi lišeni, i simbolima tim univerzalnim jezikom vekova, graden je likovni rečnik
ove izložbe slika Slobodanke Rakić- Šefer. Emocije, najdublji i najkompleksniji deo stvaralačke ličnosti izgleda da uvek isplivaju na površinu. U delu Rakićeve to su doživljaji i lepota uspomena.

Uočavaju se ili se naziru, rekonstruisani snovi detinjstva, vreme provedeno u autenticnim ambijentima mačvanskog sela, sećanje na dedinu kolibu i laste ispod strehe.

Tu su kuće, dvorišta, kolibe, licidersko srce, ubrane šljive, jednom rečju; plemenito podneblje i život ispunjen smislom. I svaki doživljajSlobodanke Rakić Šefer ima likovni temelj, osmišljen i umiven podstice na vlastiti doživljajposmatrača slike, jer bilo gde da smo, emocije i snove kao breme na leđma, sa sobom nosimo.

Kada smo davnih devedesetih godina prošlog, XX veka, bili počastvovani da govorimo na otvaranju jedne nesvakidašnje izložbe Slobodanke Rakić-Šefer, u Priboju, u predvečerje velike jugoslovenske i srpske drame, vec tada se dalo zapaziti da je ona slikar koji od raznovrsnih doživljaja i simbola može graditi i sagraditi likovne priče.

Bila je to izložba posvećena pčeli, bolje rečeno, fenomenu pčele, njenom delu, stvaranju, radu. Slikarka je očigledno bila na ivici opsednutosti tim čudom životinjskog sveta, i svekolikim simbolom kolektiviteta- pčelom. Na platnima su bile pčele, saća, košnice i ponovo pčele njihova organizovanost i posvećenost kolektivu i kontapunkt ljudskoj sebičnosti i dezorjentaciji.

Na ovoj izložbi izgleda po prvi put Slobodanka Rakić-Šefer predstavlja jedan ciklus slika na kojima su paunovi u onim žarkim bojama kojima su inace prepoznatljivi u svekolikom životinjskom svetu i još više u rečniku simbola. Ova čudesna ptica koja vekovima pleni naučnike, umernike ali i opsenare i alhemicare, živi kao personifikacija svekolikog pozitiviteta, gordosti i sujete.

Za pauna se veruje da potiče iz Indije i važi za simbol sunca, zbog raskošnog perjanog tocka na repu. Kažu, da su se u 5 veku pre nove ere paunovi, kao egzotična retkost u Atini delili za novac kao ulaznice pri razgledanju grada, a u 2 veku u Rimu predstavljaju Junonine svete životinje.

Na slikama Vitlejemske pećine gde je rođen Hrist slika se paun; dva pauna koji piju vodu iz iste kupe, ukazuju na novo duhovno rodenje, a andeli (heruvimi) imaju krila od paunovog perja. U zapadnom svetu paun je važio za ubicu zmija a svetlucave boje perja na repu pripisivane su njegovoj sposobnosti da zmijski otrov preobrazi u sunčevu
supsrancu. Najzad, paun je personifikacija lepote i dostojanstva, proteruje zle sile i kažu da pleše kada vidi lepe žene. Upravo je ovom simbolikom doćran paun na slikama Slobodanke Rakić-Šefer.

On je solarna metafora života, simbol ljubavi, trajanja i većnosti. Paun je alhemija kosmosa. I mada simboli zauzimaju značajno mesto u likovnoj inrepretaciji slikarstva Slobodanke Rakić-Šefer, oni ne predstavljaju celovitu stvaralacku skalu. Njena umetnička univerzalnost građena je u transpoziciji raznih kultura, briljantnoj
selekciji prihvatljivog.

Na prvom mestu ona stavlja redukovne srpske folklorne i verske fenomene, proverene i jasne. Primerice, modifikovani krst i ornament sa pirotskog ćilima samo su segmenti kulture iz koje je ponikla, kojoj duguje i kojoj se vraća. Medutim, ona se time ne svrstava u iskljucivog pratica i tumača kulturnog senzibiliteta sopstvene nacije. Ona srećno kombinuje motive makedonskog i grčkog folklora, sa jednostavnim stolicama ležajima i sofama tako neizbežnim za poimanje Raja. U svemu tome, raskošni kolorit koji zrači sa njenih slika čini logicnim i naslove njenih opservacija. To su: “Magična sofa”, “Za divan san”, “Dan krunisanja”, “Nešto o meni plavo”, zatim “Čuvar kućnog praga”, “Šagalov stol” ili “Letnja noć u dedinom dvorištu”.

Jednostavni predmeti, cvetni ambijenti, tajanstveni znaci i simboli predstavljaju likovni jezik Slobodanke Rakić-Šefer. Na kraju umetnička prepoznatljivost Rakićeve predstavlja esencijalnu determinantu njenog likovnog trajanja. Mnoge slike koje smo vremenom gledali ostaju u sećanju, ali njene se po nečemu izdvajaju i urezuju.

To je i poslednja lestvica na vrednosnoj skali, kojoj, konačno bez izuzetka, svi stvaraoci teže. Biti prepoznatljiv u moru sličnih ili istovetnih, jeste potvrda predenog puta, truda i
posvećenosti.

Konačno, kada se posle neumitnog putovanja u smiraj, u zalazak, u iskon, sve utiša, kada iza svakog ostane samo neki zavežljaj ili pregršt u nadahnuću stvorenog, samo je to bila istinska potvrda našeg bitisanja “ovde i sada” ili kako bi to Albert Ajnštajn rekao, bio je to dokaz, da je “sve to ipak imalo nekog smisla”.

U Užicu,  02.05.2008.god. Dragiša Milosavljević