Ozvezdana

U očima joj spava
morska školjka
sa usnulim morem.
Na platnu oživljavaju boje.
spotiču se drevne grane
i u većnost niču.
Ko otvara školjku
biserno plavu,
ko diše masline oko nje,
ko odnosi slike,
ko kupuje
večnost očiju njenih?

 

Rada Milčanović 2006.

Dimenzija više

Revija TV, Politika od 28.januara do 3.februara 2006. D.Š.

 

dimenzija više