U haljini od svetlosti

U haljini od svetlosti
išla je tragom jednog pogleda.
Ne našavši sjaj u očima,
vratila se, da na početku tog istog puta
sastavi mozaik svoje duše.

-Ne idi, rekao je vetar
i pri svakom njegovom titraju
svetle lopte su se odvajale
i kotrljale po zemlji.

Ushićen lepotom i sjajem,
nije čuo kada je tiho rekla:
-Ne razbacuj svetlost,
neće je uvek biti.

Gordana Simić Vidakovic 2007.

Slike kao odbrana

Savo Popović Novosti, 14.decembar 2006.

slika kao odbrana